MC

Current Trends in Science and Technology

an Open Access Publication ISSN: 0976-9730 | 0976-9498

PublishedFebruary 12, 2018

Vol 8, No 1 (2018): Special Conference Issue

Published February 12, 2018

##issue.tableOfContents##

line

Engineering and Technology

Engineering and Technology
Roma J. Ahuja, Roma J. Ahuja, Saurabh V.Kale, Prof A.A.Khatri

Abstract 225
Online date : 2018-01-30 13:21:39
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.264.pdf

Page 1-8

Engineering and Technology
Mr. Shinde Navnath D, Mrs. Dhede Vaishali M.

Abstract 71
Online date : 2018-01-30 13:30:38
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.268.pdf

Page 9-12

Engineering and Technology
Mr. Dhende Abhijeet T. Mrs. Dhede Vaishali M.

Abstract 78
Online date : 2018-01-30 13:32:55
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.269.pdf

Page 13-18

Engineering and Technology
Krishna Gunjal, Akash Phalle, Prasad Patil,Prof. A. V. Kanade

Abstract 95
Online date : 2018-01-30 13:35:26
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.270.pdf

Page 19-23

Engineering and Technology
Gawandi Mayuri K.,Pate Saloni P., Pokharkar Snehal M., Prof. Said S. K.,

Abstract 51
Online date : 2018-01-30 13:37:54
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.271.pdf

Page 24-30

Engineering and Technology
Walse Atul, Walse Kiran, Naikare Akshay, Mutke Akash, Prof. Dhobale A.L.

Abstract 88
Online date : 2018-01-30 13:46:26
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.273.pdf

Page 31-33

Engineering and Technology
Gunjal Shubham Ravindra, Jori Ashish Shantaram, Shinde Sandesh Rohidas,Prof. Kadalag D.

Abstract 96
Online date : 2018-01-30 13:50:48
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.275.pdf

Page 34-38

Engineering and Technology
Prof. Mhaske A,. Chaudhari Deepak T. , Dukare Vishal C.,Gawade Vishal S., Kharade Karan V

Abstract 136
Online date : 2018-01-30 13:53:15
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.276.pdf

Page 39-44

Engineering and Technology
Deshmukh Sachin B, Gampale Atul U, Gunjal Shubham S, Hande Sudarshan B, Prof.S.S Kadam

Abstract 466
Online date : 2018-01-31 05:41:09
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.277.pdf

Page 45-50

Engineering and Technology
Jachak Sayli B, Kaudare Shruti B,Kokane Yogesh B, Rashinkar Akash S,Navale Vipul R

Abstract 72
Online date : 2018-01-31 05:46:49
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.279.pdf

Page 51-56

Engineering and Technology
Ghone Yashsvini T, Ghone Swapnali T, Asst. Prof. Y.B.Khule

Abstract 47
Online date : 2018-01-31 05:55:31
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.281.pdf

Page 57-61

Engineering and Technology
Vivek Auti, Ganesh Dongre, Tejas Pardeshi, Samir Phapale, Prof. Chandrashekhar Kolse

Abstract 124
Online date : 2018-01-31 05:58:23
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.282.pdf

Page 62-66

Engineering and Technology
Mahakal Vinay, Shinde Sanket, Momin Fayyaz, Pinjari Arbaz, Kajabe Rahul

Abstract 88
Online date : 2018-01-31 06:13:47
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.283.pdf

Page 67-71

Engineering and Technology
Korade Sidhhesh Bharat, Shinde Akshay Mukund, Tanpure Bharat Ramrao,Prof. Kadam S. S

Abstract 330
Online date : 2018-02-15 09:19:02
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.309.pdf

Page 72-75

Engineering and Technology

Abstract 240
Online date : 2018-02-15 10:33:26
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.310.pdf

Page 76-87

Engineering and Technology
Rushikesh S. Kabadi, Ganesh P.Gawade,Ravindra S. Taware, Rahul T. Nisal, Prof Nangare

Abstract 217
Online date : 2018-02-15 10:59:20
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.311.pdf

Page 88-92

Engineering and Technology
Naykodi Ganesh Dnyaneshwar, Mathe Raviraj Vikas,Arote Sameer Pandurang, NavaleVipul R.

Abstract 158
Online date : 2018-02-15 11:34:09
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.312.pdf

Page 93-102

Engineering and Technology
1Prof.S.A. Deshmukh, 2Dhavale Priyanka S, Kokate Priyanka M.

Abstract 108
Online date : 2018-02-15 14:33:15

Page 103-115

Engineering and Technology
Prof Gadekar R.A., Atar Najmin, Barve Prafful, Bhor Bharat ,Waykar Atul

Abstract 524
Online date : 2018-02-16 07:14:24
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.316.pdf

Page 116-121

Engineering and Technology
Inmandar S. R, Jagtap P.B, Tembhekar P.S

Abstract 80
Online date : 2018-02-16 07:40:44
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.317.pdf

Page 122-128

Engineering and Technology
Prof Maskare A.P., 2Bhosale Akshay ,Kafare Priyesh, Wagh Prasad

Abstract 50
Online date : 2018-02-16 08:55:25
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.318.pdf

Page 129-134

Engineering and Technology
Nalawade Reshma S.

Abstract 71
Online date : 2018-02-18 10:24:30
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.319.pdf

Page 135-138

Engineering and Technology
Gholap Rahul S., Tambe Mayur D, Hande Siddhesh S. ,Chikhale Aniket B.

Abstract 169
Online date : 2018-02-18 10:30:12
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.320.pdf

Page 139-143

Engineering and Technology
Rutuja Pokharkar, Sweeti Tambade, Monika Totre

Abstract 205
Online date : 2018-02-18 10:40:39
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.322.pdf

Page 151-154

Engineering and Technology
Miss. Rani S. Dhaybar, Miss. Snehal R. Tambe,Miss. Snehal S. Kharmale, Prof. Rahul D. Mengade

Abstract 346
Online date : 2018-02-18 17:45:38
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.323.pdf

Page 155-157

Engineering and Technology
Shweta A. Chikhale1, Pooja M. Thite, Ashlesha R. Wajage, Prof. Rahul S. Yendhe

Abstract 115
Online date : 2018-02-18 17:51:59
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.324.pdf

Page 158-161

Engineering and Technology
Nupur Londhe, Pravin Komate, Akash Wagh, Prof. A.R. Choure

Abstract 324
Online date : 2018-02-18 18:03:59
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.327.pdf

Page 162-166

Engineering and Technology
Mr. Navnath Shinde, Mrs. Vaishali Dhede

Abstract 41
Online date : 2018-02-18 18:10:07
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.328.pdf

Page 167-172

Engineering and Technology
Sonali Bharmal, Smita Chimte, Komal Lande, Prof.S.B.Andre

Abstract 75
Online date : 2018-02-18 18:16:47
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.329.pdf

Page 173-176

Engineering and Technology
Sonali Dongare, Anagha Mahajan, Shahista Mainkar, Jayshree Nighut, Prof. A.T. Tambe

Abstract 89
Online date : 2018-02-18 18:30:28
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.331.pdf

Page 177-181

Engineering and Technology
Nitu Hadawale,Shraddha Nair, Nutan Ukirde, Prof. S.B. Andre

Abstract 120
Online date : 2018-02-18 18:40:20
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.332.pdf

Page 182-185

Engineering and Technology
Akshada Gadhave, Manoj Mandlik, Juilee Tajane, Prof.A.R.Choure

Abstract 183
Online date : 2018-02-18 18:47:23
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.333.pdf

Page 186-189

Engineering and Technology
Mr. Dhende Abhijeet T, Mrs. Dhede Vaishali M.

Abstract 144
Online date : 2018-02-21 09:42:19
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.335.pdf

Page 190-195

Engineering and Technology
Triveni Goraksha Shinde

Abstract 305
Online date : 2018-02-21 09:55:54
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.338.pdf

Page 196-204

Engineering and Technology
Miss.Chaskar Prachi D., Miss.Dangat Pooja A.,Miss.Guldhekar Divy a S., Miss.Sukale Shubhangi R,G Swati.S., Miss.Chaskar Prachi D., Miss.Dangat Pooja A.,Miss.Guldhekar Divy a S., Miss.Sukale Shubhangi R,G Swati.S.

Abstract 34
Online date : 2018-02-21 10:23:46
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.339.pdf

Page 205-209

Engineering and Technology
Miss. Jadhav Komal D., Miss.More Apeksha D., Miss.Rakshe Shradd ha G., Miss.Shinde Payal K., Arya C.

Abstract 271
Online date : 2018-02-21 10:33:13
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.340.pdf

Page 210-215

Engineering and Technology
Punde Sampada Rajendra

Abstract 171
Online date : 2018-02-21 10:58:45
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.343.pdf

Page 216-218

Engineering and Technology
Miss Satpute Pooja A., Mr. Kale Somnath E, Miss., Prof.Pawar P.U.

Abstract 26
Online date : 2018-02-26 09:58:09
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.355.pdf

Page 219-222

Engineering and Technology
Ghodekar Prachi S., Patel Maherin M., Pokharkar Pooja M.,Dere Shruti R.

Abstract 66
Online date : 2018-02-26 10:07:16
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.356.pdf

Page 223-230

line

Physics

Physics
K.S. Paithankar, V.B. Deshmukh, U.N. Shelkea, S.B. Iyyera, V.K. Gadeb

Abstract 131
Online date : 2018-01-30 09:47:32
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.260.pdf

Page 1-9

line

Computer Science

Computer Science
Miss Satpute Pooja A., Mr. Kale Somnath E., Prof. Salunke M.D.

Abstract 147
Online date : 2018-01-30 09:50:29
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.261.pdf

Page 1-5

Computer Science
Miss.Shweta Pratap Karkhile, Prof.Pawar P.U

Abstract 67
Online date : 2018-02-12 20:26:29
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.301.pdf

Page 6-10

Computer Science
Nita Bonavate,Kadambari Punde, Mayuri Raykar, Nilekha Temgire

Abstract 128
Online date : 2018-02-21 10:41:20
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.341.pdf

Page 11-17

Computer Science
Mr.Fulsundar Ajinkya A., Mr. Walunj Amol S.,Mr. Bhalerao Akash P. Prof. Jadhav N.S.

Abstract 174
Online date : 2018-02-21 10:51:58
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.342.pdf

Page 18-22

Computer Science
Sharayu R. Bhor, Shital B. Dumbre, Shraddha A. Bakare, Prof M.V.Raut

Abstract 183
Online date : 2018-02-21 11:09:12
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.344.pdf

Page 23-28

Computer Science
Miss. Shweta Pratap Karkhile, Prof. Pawar P.U

Abstract 29
Online date : 2018-02-26 07:50:39
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.349.pdf

Page 29-33

Computer Science
Gawandi Mayuri K, Pokharkar Snehal M, Pate Saloni P., Prof. Said S. K

Abstract 165
Online date : 2018-02-26 07:58:03
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.350.pdf

Page 34-40

Computer Science
Gaikwad Prerna, Kalekar Shital,Shete Renuka, Thorat Komal.,Prof-Nita R. Mhaske

Abstract 340
Online date : 2018-02-26 08:04:35
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.351.pdf

Page 41-46

Computer Science
Kate Aishwarya, Shelke Pratiksha ,Pooja Hule, Mahabare Sayli

Abstract 74
Online date : 2018-02-26 08:16:46
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.352.pdf

Page 47-53

Computer Science
Miss.Lande Pratiksha B., Mis.Mulani Rubina L,Miss.Pachpute Diksha D., Prof.Nitesh jadhav.

Abstract 82
Online date : 2018-02-26 08:23:04
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.353.pdf

Page 54-58

Computer Science
Ankita Dumbre,Sayali Manjare, Priyanka Shinde, Prof. C.S. Arya

Abstract 104
Online date : 2018-02-26 08:27:42
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.354.pdf

Page 59-64

Computer Science
Bhadane Sayali S, Neharkar Priya B, Barve Sayalee D,Prof S. B. Bhosale

Abstract 56
Online date : 2018-02-28 07:29:44
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.357.pdf

Page 65-70

Computer Science
Roma J. Ahuja , Kalyani B. Hailkar, Saurabh V.Kale, Prof A.A.Khatri

Abstract 78
Online date : 2018-02-28 07:56:41
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i1.358.pdf

Page 71-78

View All Issues

INDEXING AND ABSTRACTING