MC

Current Trends in Science and Technology

an Open Access Publication ISSN: 0976-9730 | 0976-9498

PublishedMay 3, 2018

Vol 8, No 05 (2018)

Published May 3, 2018

##issue.tableOfContents##

line

Medical

Medical
K. Ooraniyan, S.Senthil Kumaran

Abstract 171
Online date : 2018-05-03 10:07:32
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.453.pdf

Page 20427-20430

Medical
Kalpana Ramanathan, Dr G Shivkumar,MD.

Abstract 78
Online date : 2018-05-05 08:44:07
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.462.pdf

Page 20431-20432

line

Agriculture

Agriculture
Vishakha Shukla, Dr.Veena Singh, Abhinav Pandey

Abstract 53
Online date : 2018-05-06 07:19:16
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.463.pdf

Page 20226-20242

line

Engineering and Technology

Engineering and Technology
Jyoti Chhabra, Dr. V. K. Jha

Abstract 183
Online date : 2018-05-03 15:51:25
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.460.pdf

Page 20597-20600

Engineering and Technology
Shashi Kant, Prabhishek Singh, Madan Kushwaha

Abstract 294
Online date : 2018-05-03 16:03:45
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.461.pdf

Page 20601-20610

Engineering and Technology
Divyansh Dave,Lakhan.K.Nayak , Hitesh Parmar Khant Ruchit

Abstract 90
Online date : 2018-05-07 07:46:01
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.464.pdf

Page 20611-20614

Engineering and Technology
Sajad Ahmad Mir, Esar Ahmad

Abstract 46
Online date : 2018-05-20 14:31:49
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.473.pdf

Page 20615-20618

line

Management and Economics

Management and Economics
Sunildas. B

Abstract 48
Online date : 2018-05-03 12:24:44
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.456.pdf

Page 20582-20584

Management and Economics
Dr. H. Yasmeen Sultana

Abstract 351
Online date : 2018-05-03 12:36:57
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.457.pdf

Page 20585-20593

Management and Economics
Moosa Manzoor

Abstract 37
Online date : 2018-05-09 10:08:40
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.465.pdf

Page ME 20594-20596

line

Life Science

Life Science
Suhas Vyas,Ankit Godhasara, Vijay Ram,Savan Tank, Jatin Raval

Abstract 115
Online date : 2018-05-13 11:39:31
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.469.pdf

Page 20505-20519

line

Chemistry

Chemistry
B.A. Sarada, M. Ravi, V.V.R. Narasimha Rao, V.M. Mohan

Abstract 234
Online date : 2018-05-03 10:28:35
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.454.pdf

Page 20203-20218

line

Botany (Plant Science)

Botany (Plant Science)
Dr. Achala Srivastava

Abstract 65
Online date : 2018-05-03 12:44:51
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.458.pdf

Page 20295-20299

line

Biotechnology

Biotechnology
Rohan L.D’souza, Geetha Unnikrishnan

Abstract 403
Online date : 2018-05-13 11:46:37
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.470.pdf

Page 20211-20219

line

Zoology

Zoology
Dr. Trijit Nanda

Abstract 80
Online date : 2018-05-03 11:58:36
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.455.pdf

Page 20229-20238

Zoology
Dr. R.K. Singh, Garima Choudhary

Abstract 76
Online date : 2018-05-03 15:40:25
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.459.pdf

Page 20239-20243

Zoology
P.Gowri, G.Benarjee

Abstract 315
Online date : 2018-05-15 10:20:45
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.471.pdf

Page 20244-20253

Zoology
Dr. N. Gopala Rao, G. Srinivasa Rao, R. Bala Krishna Naik,. Satyanarayana

Abstract 143
Online date : 2018-05-17 07:50:35
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.472.pdf

Page 20254-20260

Zoology
Pavan, M, Gowri, P and Benarjee, G

Abstract 62
Online date : 2018-05-29 08:28:57
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.477.pdf

Page 20261-20269

Zoology
Dr. R. K. SINGH, DEEPSHIKHA KUMARI

Abstract 62
Online date : 2018-06-07 06:12:07
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.478.pdf

Page 20270-20277

line

Language and Literature

Language and Literature
Dr. Mukesh Kumar Pareek

Abstract 37
Online date : 2018-05-13 11:04:07
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.466.pdf

Page 20181-20185

Language and Literature
Dr. Mukesh Kumar Pareek

Abstract 61
Online date : 2018-05-13 11:13:50
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.467.pdf

Page 20186-20191

Language and Literature
Dr. Mukesh Kumar Pareek

Abstract 174
Online date : 2018-05-13 11:28:18
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.468.pdf

Page 20192-20196

line

Physical Education

Physical Education
Dr. A. Mahaboobjan, M. Sathya

Abstract 84
Online date : 2018-05-21 09:32:50
DOI https://doi.org/10.15520/ctst.v8i05.475.pdf

Page 20181-20189

View All Issues

INDEXING AND ABSTRACTING